This project is read-only.

Content Managment System "Clomibep"

Project Description
PL: Zaawansowany system zarządzania treścią Clomibep.
EN: Advenced content managment system Clomibep.

Next release: 2012-10-15 (Beta)

PL:
  • Modułowy system zarządzania treścią, strukturą zbliżony do znanego na całym świecie Drupal'a.
  • Prosta a zarazem rozbudowana administracja pozwala początkującym użytkownikom na wykonanie profesjonalnej witryny.
  • Bazuje na zawartości w formacie XML, który jest transformowany przez odpowiednie pliki XSL. Dodatkowo pliki XSD zabezpieczają dokumenty przed błędami dzięki wbudowanej w przeglądarki weryfikacji XML. Dla zwiększenia możliwości zmiany wyglądu dodatkowo obsługuje style zapisane w plikach CSS.
  • CMS wspiera również technologie treści interaktywnej, JavaScript oraz AJAX. Dla ułatwienia pisania skryptów został wyposażony w zestaw obiektów generujących kod JS.
  • CMS dysponuje również wieloma możliwościami zapisu i odczytu różnych źródeł danych takich jak pliki tekstowe, XML, YAML, bazy danych MySQL, MS SQL, PostgreSQL oraz SQLite, jak również wszelkie kanały RSS.
EN:
  • Module content management based system with structure similar to worldwide known Drupal.
  • Simple and comprehensive administration system allows even beginner and inexperienced users to create fully professional websites.
  • It bases on XML-format content, which is transferred by suitable XSL files. Additionally, XSD files secure documents in case of bugs, thanks to built-in in browser XML verification. To increase possibilities of layout changes it also runs Cascading Style Sheets.
  • CMS supports also interactive technologies, like JavaScript or AJAX. For convenience and facility, CMS has been equipped with set of objects which automatically generate the JS code.
  • CMS also possesses wide possibilities of saving and reading source-data contents like text files, XML, YAML, databeses: MySQL, MS SQL, PostgreSQL and SQLite, all suitable RSS canals, as well.

PL: Wymagania systemowe znajdują się na zakładce dokumentacja.
EN: System Requirements is in Documentation tab.

PL: Cykl wydawniczy:
EN: Release cycle:
developement_wheel.gif

Last edited Oct 12, 2012 at 2:02 AM by mklemarczyk, version 6