This project is read-only.

[PL]: Dokumentacja

Języki: PL | EN
 • 1 Począteki z Clomibep
  • 1.1 Struktura Clomibep
  • 1.2 Typowe zapytanie Clomibep
  • 1.3 Struktura katalogów Clomibep
  • 1.4 Konwencje Clomibep
  • 1.5 Przygotowania do instalacji
  • 1.6 Instalacja
  • 1.7 Konfiguracja
 • 2 Rozwijanie Clomibep
  • 2.1 Komponenty
  • 2.2 Moduły
  • 2.3 Bloki
  • 2.4 Wtyczki
  • 2.5 Routery
  • 2.6 Źródła danych
  • 2.7 Modele
  • 2.8 Kontrolery
  • 2.9 Akcje
  • 2.10 Zachowania
  • 2.11 Pomocnicy
  • 2.12 Widoki
  • 2.13 Globalne stałe i funkcje
  • 2.14 Dostawcy pakietów
 • 3 Procesy wewnętrzne w Clomibep
  • 3.1 Walidacja danych
  • 3.2 Standaryzacja danych
  • 3.3 Obsługa błędów
  • 3.4 Debugowanie
  • 3.5 Buforowanie
  • 3.6 Logowanie
  • 3.7 Testowanie
  • 3.8 Internacjonalizacja & Lokalizacja
 • 4 Obiekty jądra
  • 4.1 Listy kontroli dostępu
  • 4.2 Autoryzacja
  • 4.3 Cookies
  • 4.4 E-maile
  • 4.5 Żądania obsługi
  • 4.6 Składniki zabezpieczeń
  • 4.7 Sesje
  • 4.8 AJAX
  • 4.9 Cache
  • 4.10 Formularze
  • 4.11 JavaScript
  • 4.12 Podział na strony
  • 4.13 RSS
  • 4.14 Czas
  • 4.15 XML

[EN]: Documentation

Languages: PL | EN
 • 1 Beginning With Clomibep
  • 1.1 Clomibep Structure
  • 1.2 A Typical Clomibep Request
  • 1.3 Clomibep Folder Structure
  • 1.4 Clomibep Conventions
  • 1.5 Installation Preparation
  • 1.6 Installation
  • 1.7 Configuration
 • 2 Developing with Clomibep
  • 2.1 Components
  • 2.2 Modules
  • 2.3 Blocks
  • 2.4 Plugins
  • 2.5 Routers
  • 2.6 Data Sources
  • 2.7 Models
  • 2.8 Controllers
  • 2.9 Actions
  • 2.10 Behaviors
  • 2.11 Helpers
  • 2.12 Views
  • 2.13 Global Constants and Functions
  • 2.14 Vendor packages
 • 3 Common Tasks With Clomibep
  • 3.1 Data Validation
  • 3.2 Data Sanitization
  • 3.3 Error Handling
  • 3.4 Debugging
  • 3.5 Caching
  • 3.6 Logging
  • 3.7 Testing
  • 3.8 Internationalization & Localization
  • 3.9 Pagination
 • 4 Core Objects
  • 4.1 Access Control Lists
  • 4.2 Authentication
  • 4.3 Cookies
  • 4.4 Email
  • 4.5 Request Handling
  • 4.6 Security Component
  • 4.7 Sessions
  • 4.8 AJAX
  • 4.9 Cache
  • 4.10 Forms
  • 4.11 JavaScript
  • 4.12 Paginator
  • 4.13 RSS
  • 4.14 Time
  • 4.15 XML

Last edited Jun 12, 2011 at 8:54 AM by virusxd, version 1

Comments

No comments yet.