This project is read-only.

[PL]: 1.4. Konwencje Clomibep

Języki: PL | EN

Konwencje rozszerzeń:

 • .php - Pliki wykonywalne
 • .tpl - Pliki ze schematami wyglądu
 • .xml - Pliki z informacjami dla systemu
 • .xsd - Pliki weryfikacyjne wyglądu
 • .xsl - Pliki transformacji wyglądu kodu XML

Konwencje nazewnictwa:

 1. Każdy wyraz w nazwach klas, funkcji oraz plików zaczynamy z wielkiej litery i dalej piszemy małymi
 2. Plik kontrolera nazywamy: Controler.class.php
 3. Klasę kontrolera nazywamy: [Nazwa rozszerzenia]Controler
 4. Plik akcji nazywamy: [Nazwa akcji]Action.action.php
 5. Klasę akcji nazywamy: [Nazwa akcji]Action
 6. Funkcję akcji nazywamy: [Nazwa akcji]Execute
 7. Plik modelu nazywamy: [Nazwa modelu]Model.model.php
 8. Klasę modelu nazywamy: [Nazwa modelu]Model

[EN]: 1.4. Clomibep Conventions

Languages: PL | EN

Conventions extensions:

 • .php - Executable files
 • .tpl - Files with the drawings look
 • .xml - Information for system files
 • .xsd - Verification presentation files
 • .xsl - Transforation XML files

Naming conventions:

 1. Each word names classes, function and files we start with an uppercase and next is small
 2. Controller file we call: Controler.class.php
 3. Controller class we call: [Extension name]Controler
 4. Action file we call: [Action name]Action.action.php
 5. Action class we call: [Action name]Action
 6. Action function we call: [Action name]Execute
 7. Model file we call: [Model name]Model.model.php
 8. Model class we call: [Model name]Model

Last edited Jun 12, 2011 at 8:56 AM by virusxd, version 1

Comments

No comments yet.