This project is read-only.

[PL]: 1.3. Struktura katalogów Clomibep

Języki: PL | EN

Legenda: /katalog, /plik, /katalog użytkownika, /plik użytkownika
 • /Public <--- Katalog publiczny
  • /Docs <--- Dokumenty publiczne
  • /Files <--- Pliki publiczne
  • /Media <--- Multimedia publiczne
   • /JavaScript <--- Pliki JavaScript
   • /Schema <--- Pliki schematów danych wyjściowych
   • /Stylesheet <--- Pliki opisujące sposób prezentacji danych
  • /Setup <--- Pliki instalacyjne
  • /Temp <--- Tymczasowe pliki użytkownika
   • /Cache <--- Pliki bufora
   • /Files <--- Pliki tymczasowe
   • /Logs <--- Pliki logów
 • /Sites <--- Katalog z domenami
  • /All <--- Katalog z konfiguracją dla wszystkich domen
   • /Blocks <--- Bloki dla wszystkich domen
   • /Components <--- Komponenty dla wszystkich domen
   • /Plugins <--- Wtyczki dla wszystkich domen
   • /Themes <--- Style dla wszystkich domen
  • /Default <--- Katalog dla domeny która nie posiada własnego katalogu
   • /Blocks <--- Bloki dla domeny *
   • /Components <--- Komponenty dla domeny *
   • /Plugins <--- Wtyczki dla domeny *
   • /Themes <--- Style dla domeny *
   • /Config.sqlite <--- Plik konfiguracyjny dla domeny *
  • /SiteHostname.com <--- Katalog dla domeny hostname.com i pochodnych, struktura identyczna jak katalogu /Sites/Default
 • /System <--- Katalog systemowy
  • /Core <--- Katalog jądrem systemu
  • /Extensions <--- Rozszerzenia systemowe takie jak komponenty, moduły itp.
  • /Framework <--- Katalog z rozszerzonymi klasami jądra(w celu podniesienia wydajności)
  • /Libraries <--- Zewnętrzne biblioteki wykorzystywane przez system
  • /Sources <--- Dodatkowe biblioteki źródłowe wykorzystwane w CMS'ie
  • /SysCache <--- Systemowa pamięć podręczna
  • /definies.php <--- Plik zawierający definicje stałych globalnych
  • /init.php <--- Plik inicjujący pracę CMS'a

[EN]: 1.3. Clomibep Folder Structure

Languages: PL | EN

Legend: /directory, /file, /user directory, /user file
 • /Public <--- Public directory
  • /Docs <--- Public documents
  • /Files <--- Public files
  • /Media <--- Public multimedia
   • /JavaScript <--- JavaScript files
   • /Schema <--- Output data schema files
   • /Stylesheet <--- Style sheets for output data
  • /Temp <--- Temp user files
   • /Cache <--- Bufor files
   • /Files <--- Temporary files
   • /Logs <--- Logs files
 • /Sites <--- Directory with domains
  • /All <--- Directory with configuration for all domains
   • /Blocks <--- Blocks for all domains
   • /Components <--- Components for all domains
   • /Plugins <--- Plugins for all domains
   • /Themes <--- Themes for all domains
  • /Default <--- Directory for domain, that doesn't have own directory
   • /Blocks <--- Blocks for * domain
   • /Components <--- Components for * domain
   • /Plugins <--- Plugins for * domain
   • /Themes <--- Themes for * domain
   • /Config.sqlite <--- Configuration file for * domain
  • /SiteHostname.com <--- Directory for domain hostname.com and derivatives, structure is identical as /Sites/Default directory
 • /System <--- System directory
  • /Core <--- Directory with system core
  • /Extensions <--- System extensions such as components, modules itp.
  • /Framework <--- Directory with enhanced core class
  • /Libraries <--- External libraries used by the system
  • /Sources <--- Additional library sources
  • /SysCache <--- Temporary memory
  • /definies.php <--- File containing definitions of global constants
  • /init.php <--- Initialization file

Last edited Jun 12, 2011 at 8:56 AM by virusxd, version 1

Comments

No comments yet.