This project is read-only.
1
Vote

Zmiana definicji Database

description

Należy zmienić deklarację Database,
ponieważ użycie ponownie linku w wielu dokumentach powoduje problemy z ostatnim wywołanym kodem.

Nleży przeanalizować używanie ponowne łącza do bazy z App::Config()->GetProvider();

comments